Google+ Google Δημόσιο ΙΕΚ Ρέντη ΟΑΕΔ Βοηθός Νοσηλευτικής

Καλώς ήρθατε στο Blog της ειδικότητας - Βοηθός νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018

Έναρξη μαθημάτων


   Ενημερώνουμε τους-τις σπουδαστές-στριες , ότι τα μαθήματα στο Δημόσιο ΙΕΚ Ρέντη ΟΑΕΔ θα αρχίσουν τη Δευτέρα 29-10-2018 και ώρα 09:00 το πρωί .

Καλή σχολική χρονιά !!!Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018

Κενές θέσεις στο Δημόσιο ΙΕΚ Ρέντη

   Υπάρχουν ακόμη κάποιες περιορισμένες κενές θέσεις σε ειδικότητες του Δημόσιου ΙΕΚ Ρέντη .

Κάντε εγγραφή άμεσα !

 • Α΄ Εξάμηνο Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Γ΄ Εξάμηνο Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Α΄ Εξάμηνο Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
 • Γ΄ Εξάμηνο Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων 
 • Α΄ Εξάμηνο Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας
 • Α΄ Εξάμηνο Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου Φοροτεχνικού Γραφείου


Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2018-2019

   Εγκρίνουμε την εισαγωγή 2.816 σπουδαστών και σπουδαστριών στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ για το χειμερινό εξάμηνο του έτους κατάρτισης 2018-2019.
Δικαίωμα εγγραφής στο Α’ εξάμηνο κατάρτισης έχουν οι απόφοιτοι Λυκείου, καθώς και οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑ.Λ., ΤΕΕ Β’ Κύκλου Σπουδών, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
Δικαίωμα εγγραφής στο Γ’ εξάμηνο κατάρτισης έχουν οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, ΤΕΕ Β΄Κύκλου Σπουδών, ΤΕΛ, ΕΠΛ αντίστοιχης ειδικότητας σύμφωνα με τις υπ΄αριθμ. K1/149167/2015 και Κ1/47016/2016 εγκυκλίους της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι υποψήφιοι – ες θα πρέπει να υποβάλουν στο ΙΕΚ προτίμησής τους ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, από 03-09-2018 έως και 14-9-2018.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2018

Προτεινόμενες ειδικότητες για το Χειμερινό Εξάμηνο 2018-19

   

   Οι προτεινόμενες ειδικότητες για το Χειμερινό Εξάμηνο 2018-2019 στο Δημόσιο ΙΕΚ Ρέντη ΟΑΕΔ είναι :


 • Α΄ Εξάμηνο Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Γ΄ Εξάμηνο Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Α΄ Εξάμηνο Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
 • Γ΄ Εξάμηνο Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων 
 • Α΄ Εξάμηνο Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας
 • Α΄ Εξάμηνο Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου Φοροτεχνικού Γραφείου


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ


Πέμπτη, 7 Σεπτεμβρίου 2017

Οδηγός Σπουδών και Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης - Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας


   Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχεται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του
Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει, σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σ.Ε.Κ.


Οδηγός Σπουδών - Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας

  Οι εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» διεξάγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της αριθμ. 2944/2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1098/2014), όπως τροποιήθηκε και ισχύει, η οποία εκδόθηκε βάσει της διάταξης της παρ. 5, του άρθρου 25, του Ν. 4186/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/2013), όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παρ. 1, του άρθρου 11, του Ν. 4229/ 2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 8/2014) και ισχύει. 

Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης  - Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας

Περιγραφή Επαγγέλματος - Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

   Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» των ΙΕΚ, έχει λάβει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες σε ό,τι αφορά τις βασικές νοσηλευτικές πράξεις, οι οποίες μαζί με την αποκτηθείσα εμπειρία από το πρακτικό μέρος της κατάρτισής του, τον καθιστούν ικανό να ανταποκριθεί σε ένα ευρύ πεδίο επαγγελματικών δραστηριοτήτων, το οποίο εκτείνεται από τη νοσηλεία του ασθενή ως την έρευνα και την εφαρμογή Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας .

 ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

   Ολοκληρώνοντας τις σπουδές του ο/η καταρτιζόμενος/η, έχει αποκομίσει όλες τις γνώσεις που τον /την καθιστούν ικανό / ή να εργασθεί σε ολόκληρο το φάσμα των δομών περίθαλψης, όπως:
 •     Δημόσια ή Ιδιωτικά Νοσοκομεία
 •     Δημόσιες ή Ιδιωτικές Κλινικές
 •     Κοινοτικά Κέντρα
 •     Γηροκομεία
 •     Θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων
 •     Κέντρα Υγείας
 •     Δομές κοινωνικής πρόνοιας (ΚΗΦ ,πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι κ.ά.)
 •     Ψυχιατρικές δομές
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

   Τα επαγγελματικά καθήκοντα του διπλωματούχου της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας» μετά από ανάθεση από τον Υπεύθυνο Νοσηλευτή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν ως ακολούθως:

1. Γενική και τοπική καθαριότητα του ασθενούς.
2. Βοήθεια, φροντίδα και υποστήριξη του ασθενούς που πάσχει από χρόνιο ανίατο νόσημα ή έχει υποστεί ατύχημα ή έχει κακοποιηθεί.
3. Φροντίδα επιπλοκών από κατάκλιση με σκοπό την πρόληψη.
4. Πρόκληση ούρησης μόνο με φυσικά μέσα.
5. Παρακολούθηση λειτουργίας παροχετεύσεων.
6. Λήψη μέτρων περιοριστικών για την ασφάλεια του ασθενούς.
7. Μέτρηση ζωτικών σημείων (σφίξεις, πίεση, θερμοκρασία, αναπνοές).
8. Συλλογή δειγμάτων εκκρίσεων.
9. Εφαρμογή φυσικών μεθόδων για την πρόκληση υποθερμίας – υπερθερμίας.
10. Μέτρηση προσλαμβανομένων και αποβαλλομένων υγρών.
11. Τοπική προεγχειρητική προετοιμασία.
12. Απλές επιδέσεις.
13. Βοήθεια στην αφαίρεση παροχετεύσεων.
14. Βοήθεια στην τοποθέτηση νάρθηκα.
15. Εκκενωτικό υποκλυσμό.
16. Φροντίδα της καθαριότητας του χώρου και των εργαλείων.
17. Προετοιμασία των χρησιμοποιούμενων εργαλείων, του επιδεσμικού υλικού και ιματισμού για την αποστείρωση.
18. Ταξινόμηση εργαλείων, οργάνων, συσκευών, ιματισμού, ορρών, φαρμακευτικού υλικού, αναλωσίμων, κ.λ.π.
19. Έλεγχος της λειτουργίας των εργαλείων και σχετική αναφορά στους αρμοδίους.
20. Παρακολούθηση της λειτουργίας απλών συσκευών και οργάνων, των οποίων γνωρίζει τη λειτουργία, καθώς και πιθανές βλάβες τους και σχετική αναφορά στους αρμοδίους.
21. Διευθέτηση κλίνης (στρώσιμο κλίνης ασθενούς), απλή ή με κατακεκλιμένο άτομο).

   Επίσης, μπορούν να ασκούν επείγουσες νοσηλευτικές πράξεις και εφαρμόζουν πρώτες βοήθειες, όπως είναι οι ακόλουθες:

1. Ισχαιμη περίδεση.
2. Ακινητοποίηση κατάγματος.

   Επίσης, οποιαδήποτε πράξη του ανατεθεί από τον υπεύθυνο νοσηλευτή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, υπό την προϋπόθεση ότι την αποκλειστική ευθύνη φέρει ο Νοσηλευτής, ο οποίος κρίνει εάν ο πτυχιούχος της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας» δύναται στη συγκεκριμένη περίπτωση να εκτελέσει με ασφάλεια για την υγεία του ασθενή, την εν λόγω πράξη. Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017

Οικογενειακός προγραμματισμός και επείγουσα αντισύλληψη

Στις 30/03/2017 ολοκληρώθηκε επιτυχώς το εκπαιδευτικό σεμινάριο που υλοποίησαν οι γιατροί του κόσμου-Ελληνική αντιπροσωπεία στα τμήματα Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων , Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας και Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών .
Το θέμα ήταν

Οικογενειακός προγραμματισμός και επείγουσα αντισύλληψη